ЛОТ 8 Рехабилитация на път III-198 Петрич – ГКПП Македония

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование на обекта: „Рехабилитация на път III-198 Петрич – ГКПП Македония, участък от км 60+200 до км 92+184.74, ЛОТ 8, с дължина 31.984.74 км“

Дата на завършване: 23.08.2012г.

Стойност на Договора: 6 184 706,46 лв.