ЛОТ 40 Рехабилитация и реконструкция на път III-106 Благоевград – Станке Лисичково – Граница Македония

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование на обекта: „ЛОТ 40 Рехабилитация и реконструкция на път III-106 Благоевград – Станке Лисичково – Граница Македония от км 0+000 до км 1+820 и  от км 2+700 до км 24+343.52, с обща дължина 23.464 км, област Благоевград“

Дата на завършване: 29.04.2013г.

Стойност на Договора: 14 092 263,60 лв.