Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, зелени площи и детски площадки

Възложител: Община Кресна

Наименование на обекта: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, зелени площи и детски площадки на село Горна Брезница, община Кресна“

Дата на завършване: 18.09.2012г.

Стойност на Договора: 1 737 609,60 лв.