Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект : „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград“

Възложител: Община Благоевград

Наименование на обекта: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект : „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград“

Обособена позиция №1: Рехабилитация на улици и изграждане на велоалеи,

включващи Рехабилитации на ул. „Атон“, ул. „Славянска“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Гемеджиите“, ул. „Солунските атентатори“,  ул. „Преслав“ и нова велоалея,

бул. „Пейо Яворов“ и нова велоалея и изграждане на велоалея от ул. „Броди“ до ул. „Пейо Яворов”.

Стойност на Договора: 3 168 628,50 лв.