Финансиране от европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ПИРИНСТРОИИНЖЕНЕРИНГ ЕАД  СПЕЧЕЛИ ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПО  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-2.2.03- „НА ПЪТ” , ЗА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД“ – ДОГОВОР ESF-2203-08-01009 .

ПО ТОЗИ ПРОЕКТ ЩЕ БЪДАТ ПРЕВОЗВАНИ ДО И ОТ РАБОТНОТО ИМ МЯСТO ОБЩО 22-МА   СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФИРМАТА , РАБОТЕЩИ НА ТСИ ЛОГОДАЖ И АСФАЛТОВА БАЗА МЕЛНИШКА РЕКА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕВОЗВАНИ  СЪОТВЕТНО:

        – НА ТСИ ЛОГОДАЖ  –13 ЛИЦА МИКРОБУС ФИАТ ДУКАТО Е 8610 ВС

        – НА АСФАЛТОВА БАЗА „МЕЛНИШКА РЕКА” – 9 ЛИЦА С МИКРОБУС Е 4052 ВН