Ремонт и рехабилитация на път ІV – 10089 – с. Марулево, Община Благоевград

Възложител: Община Благоевград

Дата на завършване: 29.05.2009г.

Стойност на Договора: 1 645 552 лв.

Договора за строителство е по оперативна програма за регионално развитие и включва изпълнение на всички видове земни, пътни и асфалтови работи, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.