Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект и главна цел: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.077-0898-C01

Бенефициент: «ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ»  ЕАД

Обща стойност: 150 000.00лв., от които 127 500.00лв.
европейско и 22 500.00лв. национално съфинансиране.

Начало: 11.02.2021 г.
Край: 11.05.2021 г.