Асфалтиране, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа на гр. Банско

Възложител: Община Банско

Дата на завършване: 24.11.2008г.

 Стойност на Договора: 3 235 936 лв.

Договора за строителство включват изпълнение на всички видове пътни работи – земни, асфалтови и бетонови работи; изграждане и направа на бордюри тротоари, ремонт и почистване на съоръжения.