МОЩНОСТИ

IMG_1313

 

Съчетанието от професионална техника и квалифицирани специалисти е добър гарант за качество.

 

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД разполага със следните мощности:

ТСИ „Логодаж“ (Кариера)

АБ „Симитли“ – Асфалтосмесител „Марини“ и Асфалтосмесител „Д 508-2Л“

АБ „Мелнишка река“

АБ „Баня“

Производителност: 380 т/ч

Акредитирана строителна лаборатория „Пътконтрол“: Всички видове изпитвания за земни, пътни и асфалтови работи.

Гараж и Складова база – 18 600 м2

 

Техническо оборудване:

Машини за земни и пътни работи:

Булдозери, Багери, Автогрейдери, Челни товарачи, Валяци – бандажни за настилки, Валяци – вибрационни, Виброплочи

 

 

Машини за асфалтови работи:

Бандажни валяци, Гумени валяци, Ръчни валяци, Фугорезачки, Асфалтосмесители, Асфалторазстилачи, Гудронатори, Пътни Фрези.

 

 

Транспорт:

Самосвали, Бордови автомобили, Специализирани автомобили, Ремаркета и полуремаркета, Лекотоварни автомобили, Автобуси и микробуси, Леки автомобили.

 

 

Машини за зимно поддържане и снегопочистване:

Строителни машини оборудвани с гребла, Автомобили оборудвани с гребла, Автомобили оборудвани с устройства за разпръскване на твърди инертни или химически материали, Автомобили оборудвани с устройства за разпръскване на течни химически разтвори.

 

Други специализирани машини:

Трошачки, Инсталация за производство на битумна емулсия, Машина за полагане на пътна маркировка, Компресори, Машини за обдухване, Ел. агрегати, Автокранове, Храсторези и ротационни косачки, Дърворезачки, Приспособления за дробене на храсти, Геодезическо оборудване, Лаборатория – напълно оборудвана за земни, пътни и асфалтови работи.

 

 

Човешки ресурс:

Високо квалифициран Инженерен състав, Строителни техници, Икономисти и други.